ข่าว โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสด ประจำปี 2564

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสด ประจำปี 2564

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสด ประจำปี 2564  ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองบึง หมู่ที่ 12 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

Link URL เพื่อเข้าชมภาพกิจกรรม  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2770243039909500&id=1638060186461130

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด