ข่าว งานประเพณีการแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้า จังหวัดสุรินทร์

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

งานประเพณีการแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้า จังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพเข้าร่วมงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้า จังหวัดสุรินทร์
ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 ณ ลำน้ำมูลบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด