ข่าว โครงการสร้างการรับรู้การป้องกันโรคไหม้ข้าว(ระยะออกรวง) ตามแผนปฏิบัติการโรคไหม้ข้าวจังหวัดสุรินทร์ ปี 2563

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการสร้างการรับรู้การป้องกันโรคไหม้ข้าว(ระยะออกรวง) ตามแผนปฏิบัติการโรคไหม้ข้าวจังหวัดสุรินทร์ ปี 2563

โครงการสร้างการรับรู้การป้องกันโรคไหม้ข้าว(ระยะออกรวง) ตามแผนปฏิบัติการโรคไหม้ข้าวจังหวัดสุรินทร์ ปี 2563

"รู้จักไตรโคเดอร์มา รู้จักวัคซีน เกษตรกรสุรินทร์ปลอดโรคไหม้คอรวง"

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ บ้านกระเจา หมู่ที่ 2 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดย จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

Link URL เพื่อเข้าชมภาพกิจกรรม 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2686033724997099&id=1638060186461130

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด