ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ลักษณะที่ตั้ง

ทิศเหนือติดอำเภอชุมพลบุรี ทิศตะวันตกติดอำเภอกระสัง ทิศใต้ติดอำเภอจอมพระ ทิศตะวันออกติดอำเภอท่าตูม